záruční i pozáruční servis

měření a kontrola stavu baterie

regenerace starých baterií

nabíjení baterií

ekologická likvidace

Zkontrolujeme Vaši baterii VARTA zdarma

ostatní baterie za poplatek 50,-

 • používáme přístroj BAT 121 od firmy Bosch
 • měření kapacity baterií
 • měření dobíjení a elektrosoustavy vozu či motocyklu 
 • měření odběru za klidu

Pokud baterie nedokáže Vaše auto nastartovat, je označována za „mrtvou”, přestože to není technicky správné. Baterie, která je zcela vybitá – protože jste nechali svítit světla nebo kvůli poškozenému alternátoru – může být dobita na svou plnou kapacitu.

Pokud je baterie vybitá a není mrtvá, můžete ji nouzově dobít z jiné plně nabité baterie. Následně doporučujeme baterii dobít externě do plných znaků nabití tj. min. 12,6 V. Dobití během jízdy přes alternátor není dostačující.

Máte-li v elektrickém systému vozidla vadnou součástku, bude tato součástka novou baterii neustále vybíjet a vy budete znovu a znovu „na suchu“.

 • Baterii úplně dobijte co nejdříve po každém vybití
 • Vždy zkontrolujte, zda je nabíječka pro baterii vhodná
 • Nikdy nepoužívejte nabíječku bez automatického vypínání
 • Doporučuje se elektronická nabíječka s kontrolovaným napětím, pokud možno na bázi profilu nabíjení IUoU
 • Nabíjení pro zamezení stratifikace kyseliny (není potřeba pro AGM)
 • Použití nabíječky s charakteristikou IU a s vyšším nabíjecím napětím (2,6 V/článek)
 • Toto intenzivní nabíjení je třeba používat pouze krátce, aby nedošlo ke ztrátě vody
 • Napětí v otevřeném okruhu po nabití by mělo být 2,12 - 2,13 V/článek
 • Pro každý rozdíl 0/1 V na 12,7 / 12,8 V je třeba baterii nabíjet 1 hodinu
 • Nikdy nenabíjejte zmrzlé baterie nebo baterie s teplotou vyšší než 45˚
 • Připojte kladnou koncovku baterie (+) ke kladné koncovce nabíječky a zápornou koncovku baterie k záporné koncovce nabíječky
 • Nabíječku nezapínejte, dokud není baterie úplně připojená
 • Když je nabíjení dokončeno, nejprve vypněte nabíječku
 • Přestaňte nabíjet, pokud se baterie zahřeje na vysokou teplotu nebo z ní uniká kyselina!
 • Při nabíjení zajistěte dobré větrání

Aby bylo zajištěno, že baterie může napájet svojí startovací energií, musí být nejprve plně nabitá. Doporučený nabíjecí proud činí 10 % jmenovité kapacity v ampérech (např. 4 Ah baterie vyžaduje nabíjecí proud 0,4A [ampér]). Doporučujeme Vám zajistit, aby byla baterie před instalací plně nabitá, aby byla zajištěna její dlouhá životnost.

 • Nová baterie po aktivaci je nabita asi z 80 %.
 • Vždy se doporučuje počáteční nabití. Nikdy nenabíjejte rychle.
 • Podrobný popis jak baterii nabíjet naleznete v návodu k použití dodaném k baterii.

NEJPRVE SI PŘEČTĚTE BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE V PŘÍRUČCE DODÁVANÉ SE STARTOVACÍMI KABELY A ŘIĎTE SE JIMI. POZOR - BATERIE PRODUKUJE VÝBUŠNÉ PLYNY!

Tyto instrukce jsou určeny ke zmírnění rizika výbuchu. Při práci s baterií se vždy vyvarujte manipulace s otevřeným ohněm, zdroji jiskření a kouření.

 • Obě baterie musejí mít stejné napětí (6, 12 atd. voltů).
 • Pokud vozidlo nouzově startujete, noste vždy ochranu očí a nikdy se nad baterií nenaklánějte.
 • Nikdy nouzově nestartujte poškozenou baterii; obě baterie před propojením startovacími kabely zkontrolujte.
 • Ujistěte se, že jsou uzávěry ventilů utažené a ve vodorovné poloze.
 • Ujistěte se, že se vozidla nedotýkají a že jsou oba spínače zapalování v poloze „vypnuto“.
 • Vypněte veškerá elektrická zařízení (rádio, ventilaci, stěrače, světla atd.).

Přesně dodržujte následující kroky.

 1. Připojte kladný (+) startovací kabel ke kladnému (+) pólu vybité baterie.
 2. Připojte druhý konec kladného (+) startovacího kabelu ke kladnému (+) pólu pomocné baterie.
 3. Připojte záporný (-) kabel k zápornému (-) pólu pomocné baterie.
 4. NAKONEC PŘIPOJTE ZÁPORNÝ (-) KABEL KE KOSTŘE MOTORU VOZIDLA S VYBITOU BATERIÍ, CO NEJDÁLE OD BATERIE A KARBURÁTORU.
 5. Ujistěte se, že jsou kabely mimo dosah vrtulí ventilátoru, řemenů a dalších pohyblivých částí obou motorů.
 6. Nastartujte vůz a odstraňte kabely v OPAČNÉM SLEDU, než jste je zapojovali.

Pro dosažení maximální skladovatelnosti musí být průměrná roční teplota skladování 15°C. Krátkodobá teplota nesmí přesáhnout 25°C, v opačném případě může být ovlivněna životnost baterie.

 • Vyjměte baterii z vozidla.
 • Najděte chladné a suché místo pro uskladnění Vaší baterie.
 • Ujistěte se, že je baterie plně nabitá a dobíjejte ji přibližně každé dva měsíce.
 • Koroze pólu může ovlivnit výkon baterie a může představovat bezpečnostní riziko. Odstraňte korozi natřením pólů a konektorů slabým roztokem jedlé sody a vody (hydrogenuhličitan sodný). Před opětovným připojením svorek znovu naneste antikorozní emulzi.
Podzim: Před klidovým obdobím
 • Baterii zcela nabijte, vypněte všechny elektrické spotřebiče a pokud možno baterii odpojte.
 • Uchovávejte na chladném a suchém místě
 • Baterie uchovávejte v plně nabitém stavu.
 • Plně nabité baterie lze uchovávat i při teplotách značně pod nulou. Částečně nabité baterie mohou zamrznout při teplotách bezprostředně pod nulou
Zima: Před klidovým obdobím
 • Pravidelně kontrolujte stav nabití/napětí.
 • Pokud napětí klesně pod 12,4 V, baterii dobijte.
Jaro/léto: Před klidovým obdobím
 • Pravidelně kontrolujte stav nabití/napětí
 • Pokud napětí poklesne pod 12,4 V, baterii dobijte
 • Kontaktujte autoservis. Většina z nich přijímá staré baterie za účelem jejich recyklace a to i v případě, že jste baterii nezakoupili u nich
 • Kontaktujte prodejce, jenž prodává nové olověné elektrolytové baterie. Většina maloobchodních prodejen, které prodávají olověné elektrolytové autobaterie, také sbírá staré baterie za účelem jejich recyklace.
 • Nemůžete-li najít prodejce nebo autoservis, kteří by Vaši baterii přijali, kontaktuje recyklační centrum v blízkosti Vašeho bydliště. Tam by Vám měli být schopni doporučit vhodné zařízení pro likvidaci nebezpečného odpadu nebo recyklační dvůr.
 • Kontaktujte služby svozu komunálního odpadu a informujte se o pravidlech a datech sběru nebezpečného odpadu.
TOP